5 Nycklar

Konceptet bör användas i hela organisationen och med fokus på varje systemnivås roll i helheten. Men först och främst ska fokus ligga på den systemnivå där kärnverksamheten bedrivs. Verksamheten ska alltså organiseras nerifrån och upp. Det finns ingen motsättning mellan att organisera nerifrån och upp och att leda uppifrån och ner. När båda tankesätten råder […]

Välskött skola

Under decennier har grundskolans och gymnasieskolans lärare brottats med att utveckla

Komplexa problem

Dave Snowden har i Cynefin Framework beskrivit fyra dimensioner av utmaningar, som vi kan ställas för i livet. Så också i en organisation eller ett företag. Han pratar om enkla, komplicerade, komplexa och kaosartade problem. Under industrialismens era gick utvecklingen långsammare än idag. Omgivningen var relativt statisk utanför fabriksväggarna och Taylors filosofier om ’löpande band’ […]

Förändring 1 & 2

När vi ställs inför utmaningar i vår verksamhet, gör vi ofta ’mer’ av samma eller ’mindre’ av samma

Rolltagning

För många av oss går tankarna till skådespeleri i film och teater när vi hör ordet roll

Spegling

Rekursivitet är ett begrepp som används inom bland annat matematik, datavetenskap, lingvistik

Strukturer

Att få en organisation välskött handlar mycket om strukturer för kommunikation, information och beslut. Och inte minst om tydlighet i ansvar och mandat. En verksamhet vill ha medarbetare som förstår sin egen roll likväl som organisationens roll = kund-/affärsnyttan. Det går hand i hand och det ena kan inte fungera optimalt utan det andra.

Välskött organisation

Välskötta organisationer är resilienta. De har en förmåga att behålla identitet, integritet

Systemperspektivet

I korthet handlar det om att allt hänger ihop och att allt kan ses som tillhörande ett större

Arbetsvärlden

Vår syn på arbetsvärlden är att den befolkas av olika levande system. Dels människor med behov av att bidra, utvecklas, bli sedda, hörda och tagna på allvar. Dels av organisationer, som precis som människor, har sina grundläggande behov och mår dåligt när dessa inte tillgodoses. Det finns många likheter mellan människor och organisationer men en […]