Komplexa problem

Enkla, komplicerade, komplexa eller kaosartade problem?

Dave Snowden har i Cynefin Framework beskrivit fyra dimensioner av utmaningar, som vi kan ställas för i livet. Så också i en organisation eller ett företag. Han pratar om enkla, komplicerade, komplexa och kaosartade problem.

Under industrialismens era gick utvecklingen långsammare än idag. Omgivningen var relativt statisk utanför fabriksväggarna och Taylors filosofier om ’löpande band’ var effektfulla där och då. Även om det påverkade människor illa så gav det ekonomiska resultat på sista raden. 1 + 1 blev faktiskt ofta 2.

Idag ser det annorlunda ut. Vår omvärld är i rörelse, någonstans mellan komplexitet och kaos, vilket visar sig i form av klimatförändringar, miljökatastrofer, pandemier, polarisering, flyktingvågor och krig. Nuläget idag kan förändras imorgon och våra organisationer behöver klara av att snabbt anpassa sig till en miljö som inte lutar sig på kausala samband. En flerårsplan med 100 aktiviteter fungerar inte längre. Vi behöver nya principer att luta oss emot. Kanske behöver ledare agera mer som forskare och detektiver?

Konkret och handfast så handlar det om att bjuda in olika kompetenser, lägga upp problemet på bordet och granska det från olika håll. Det handlar om att våga testa olika hypoteser och inte förföras i för snabba och enkla lösningar. Risken är att vi då hamnar närmre kaosets brant.

Dela inlägget:

Mer Inspiration

5 Nycklar

Konceptet bör användas i hela organisationen och med fokus på varje systemnivås roll i helheten.

Läs mer