Välkommen till Strategihuset

Vi hjälper ledare att skapa välskötta organisationer

Om oss

Tänk om det går att göra på ett annat sätt?

Tänk om det är möjligt att få varje investerad krona att skapa dubbelt så mycket värde för ägare, kunder och medarbetare? Och dessutom kunna följa pengarnas resa mot målet?

Tänk om nyckeln ligger i en välskött organisation?

Vi har gjort det förr - och vi gör det nu. Vi vet att det går!

Strategihuset är ett nätverk av konsulter som delar filosofin om organisationens betydelse för en hållbar arbetsvärld. Vi hjälper ledare att utveckla välskötta organisationer, som en förutsättning för tillfredsställda kundbehov och en god arbetsmiljö.

Vårt perspektiv är att hela organisationen ska fungera för alla intressenter och att ledaren är kritisk för att uppnå det.

Vår idé

strategihuset-filosofi

Bättre ledare & organisationer

 • Vi gör bra ledarskap bättre
 • Vi gör bra organisationer bättre
 • Vi bidrar till en bättre arbetsvärld

Varje krona ska öka värdet

 • För kunderna / brukarna
 • För medarbetarna
 • För samhället

Ledarskap är nyckeln till framgång

 • Definiera organisationens arkitektur
 • Få det att hända
 • Hantera störningar och håll spåret

Våra seminarier

Ett rum för tankar på molnfri höjd

Fyra gånger per år håller Strategihuset Filosofiska Oaser, där chefer och beslutsfattare får möjlighet att reflektera öppet och avcensurerat kring välfärdens dilemman, organisering och ledarskap.

Tänk om det kan vara på ett annat sätt än det är idag? Hur skulle det vara då?

Plats: Radisson Blu Hotell, Uppsala

Välskött skola

Ett seminarium är planerat till hösten 2024. Mer information kommer inom kort. 

Skolskav är en berättelse om organisationens betydelse för skolans framgång. Boken är ett flätverk av författarens upplevelser och yrkeserfarenheter inifrån och utifrån skolan, av regeringens och riksdagens ambitioner med styrning av det svenska skolsystemet samt av resultat i form av utveckling (och brist på utveckling) från 1940-talet till 2020-talet.

Ambitionen är att dela och sprida erfarenheter och insikter som kan inspirera till andra perspektiv på ledning och styrning för att utveckla en välskött skola, än de skolan vanligtvis brukar använda.

Kommande seminarier

 • Föreläsningar & seminarier utifrån boken Skolskav, hösten 2024
 • Organisationens identitet och integritet
 • Arkitektur och tillvägagångssätt för att uppnå en välskött organisation
 • Syftet, grundbulten i verksamhetsidén
 • Strukturer för att förverkliga syftet
 • Den rekursiva processen – spegling
 • Ledarpositioner och andra positioner
 • Rolltagning, rollkalibrering och kontinuitet