Välkommen till Strategihuset

Vi hjälper ledare att skapa välskötta organisationer

Om oss

Tänk om det går att göra på ett annat sätt?

Tänk om det är möjligt att få varje investerad krona att skapa dubbelt så mycket värde för ägare, kunder och medarbetare? Och dessutom kunna följa pengarnas resa mot målet?

Tänk om nyckeln ligger i en välskött organisation?

Vi har gjort det förr - och vi gör det nu. Vi vet att det går!

Strategihuset är ett nätverk av konsulter som delar filosofin om organisationens betydelse för en hållbar arbetsvärld. Vi hjälper ledare att utveckla välskötta organisationer, som en förutsättning för tillfredsställda kundbehov och en god arbetsmiljö.

Vårt perspektiv är att hela organisationen ska fungera för alla intressenter och att ledaren är kritisk för att uppnå det.

Vår idé

strategihuset-filosofi

Bättre ledare & organisationer

 • Vi gör bra ledarskap bättre
 • Vi gör bra organisationer bättre
 • Vi bidrar till en bättre arbetsvärld

Varje krona ska öka värdet

 • För kunderna / brukarna
 • För medarbetarna
 • För samhället

Ledarskap är nyckeln till framgång

 • Definiera organisationens arkitektur
 • Få det att hända
 • Hantera störningar och håll spåret

Våra seminarier

Ett rum för tankar på molnfri höjd

Fyra gånger per år håller Strategihuset Filosofiska Oaser, där chefer och beslutsfattare får möjlighet att reflektera öppet och avcensurerat kring välfärdens dilemman, organisering och ledarskap.

Tänk om det kan vara på ett annat sätt än det är idag? Hur skulle det vara då?

Plats: Radisson Blu Hotell, Uppsala

Skolskav

Skolskav är en autentisk berättelse som ger läsaren en unik inblick i den svenska skolvärlden från 1940-talet fram tills idag.

Genom författarens yrkesliv får läsaren följa utvecklingen av En skola för alla – regeringens skolreform direkt efter andra världskriget och som fortfarande pågår.

 • Varför har skolsystemet så svårt att leva upp till läroplanernas intentioner?
 • Kanske ett svar ligger i organisationssystemets styrning och ledning?


Boken lyfter fram författarens erfarenheter och insikter om hur organisationssystemet fungerar i praktiken. Syftet är att inspirera till andra perspektiv på ledning och styrning för att utveckla en välskött skola, än de som skolan vanligtvis brukar använda.                                                                       

Skolskav finns hos bokhandlare, både fysiska och på nätet, sedan 21 mars 2024. Ljudbok kommer 24 juli.

Kommande seminarier

 • Seminarier utifrån boken Skolskav, hösten 2024
 • Organisationens identitet och integritet
 • Arkitektur och tillvägagångssätt för att uppnå en välskött organisation
 • Syftet, grundbulten i verksamhetsidén
 • Strukturer för att förverkliga syftet
 • Den rekursiva processen – spegling
 • Ledarpositioner och andra positioner
 • Rolltagning, rollkalibrering och kontinuitet