Arbetsvärlden

Balans mellan affär, människor och organisation

Vår syn på arbetsvärlden är att den befolkas av olika levande system. Dels människor med behov av att bidra, utvecklas, bli sedda, hörda och tagna på allvar. Dels av organisationer, som precis som människor, har sina grundläggande behov och mår dåligt när dessa inte tillgodoses. Det finns många likheter mellan människor och organisationer men en skillnad är att när organisationen mår dåligt så drabbar det fler än om en individ gör det.

Som kontrast är det tydligt att när organisationen mår bra så skapas förutsättningar för att både kunder och medarbetare ska kunna få sina behov tillfredsställda och nå sin fulla potential. En välskött organisation blir därför en förutsättning för både en god affär med nöjda kunder och en god arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Några nycklar för att lyckas bygga en välskött organisation är att sätta grundläggande arkitektur på plats och därefter förankra nya arbetssätt och tankebanor hos samtliga medarbetare.

"En ledare leder hela sin organisation, inte bara individerna i den"

Dela inlägget:

Mer Inspiration

5 Nycklar

Konceptet bör användas i hela organisationen och med fokus på varje systemnivås roll i helheten.

Läs mer