Organisationens 3 faser

En välskött organisation har genomgått 3 faser

Den första fasen är ett arkitektarbete som resulterar i en design av organisationen. Det är ett ledarjobb med fokus på arkitektur – utformning av organisationens logiska anatomi. Grundbulten är organisationens syfte och övriga delar handlar om hur syftet ska fås att hända i verkligheten. En viktig nyckel här är värdeskapande flöden och processer.

Den andra fasen är ett ledarjobb med fokus på att processer och positioner fungerar som de ska och levererar syftet. Här handlar det om att stabilisera organisationen, att i viss mån kalibrera processer och positioner samt att hantera inre påfrestningar, typiska för sociala system (t ex olika starka särintressen).  

Den tredje fasen är ett ledarjobb med fokus på att hantera större yttre påfrestningar/störningar så att organisationens identitet, integritet och leveransförmåga förblir intakt. Vid det stadiet har organisationen en kvalitet av resiliens.

Dela inlägget:

Mer Inspiration

5 Nycklar

Konceptet bör användas i hela organisationen och med fokus på varje systemnivås roll i helheten.

Läs mer