Back to basics

Vad är en organisation?

En organisation är ett socialt system skapad av människor för ett specifikt syfte.

  • Syfte: skapad för att tillgodose behov hos specifika målgrupper utanför organisationen
  • Socialt: med relationer kors och tvärs mellan medarbetare inom organisationen
  • System: med den dynamik och komplexitet som levande system har

Om organisationen lyckas leverera det syftet säger, så överlever den och får de finansiella resurser den behöver för att utvecklas och leva vidare.

Hur går det till?

För att förverkliga sin livsuppgift behöver organisationen medarbetare med den kompetens och det intresse som organisationens syfte förutsätter. Medarbetare ställer sig till förfogande för det arbetsliv (= 1/3 av livet för yrkesverksamma) som organisationen erbjuder och får i utbyte pengar, professionell tillfredsställelse, social gemenskap, personlig utveckling mm.

Organisationen vill sitt syfte. Det är därför den finns. Det är rent existentiellt.

I en organisation handlar ledarjobbet alltid om att hantera olika viljor utan att det sker på bekostnad av organisationens integritet och identitet. Men ibland, och kanske ofta, tar kundintressen eller medarbetarintressen för sig, på organisationens bekostnad. Det reducerar organisationens förmåga att utvecklas till en pålitlig aktör som levererar det den ska med den kvalitet den ska.

När och om det händer så är det ett symtom på att organisationsviljan är för svag. Organisationen kan inte sätta gränser. Den säger JA i fel sammanhang och NEJ i fel sammanhang. Resultat är vilsenhet. Organisationen förlorar fokus på sin livsuppgift. Då har också ledarskapet gått vilse i sin uppgift.

Dela inlägget:

Mer Inspiration

5 Nycklar

Konceptet bör användas i hela organisationen och med fokus på varje systemnivås roll i helheten.

Läs mer