Strukturer

Fem nycklar för att förverkliga syftet

Att få en organisation välskött handlar mycket om strukturer för kommunikation, information och beslut. Och inte minst om tydlighet i ansvar och mandat. En verksamhet vill ha medarbetare som förstår sin egen roll likväl som organisationens roll = kund-/affärsnyttan. Det går hand i hand och det ena kan inte fungera optimalt utan det andra.

Dela inlägget:

Mer Inspiration

5 Nycklar

Konceptet bör användas i hela organisationen och med fokus på varje systemnivås roll i helheten.

Läs mer