Välskött organisation

Arkitektur och tillvägagångssätt för att uppnå en välskött organisation

Välskötta organisationer är resilienta. De har en förmåga att behålla identitet, integritet, anpassnings- och leveransförmåga trots yttre påfrestningar. I en välskött organisation arbetar finansiella och andra resurser i syftets riktning. En välskött organisation kännetecknas av ett envetet fokus på kärnuppdraget, organisationens syfte och existentiella grund.

För att en organisation ska få den kraft och spänst som krävs för att vara resilient behöver organisationens arkitektur vara utformad för det. En organisation är ett skapat socialt system och i själva skapandet ingår först och främst att definiera och etablera organisationens vitala anatomiska struktur där organisationens syfte är den bärande delen.

Varje organisation är utsatt för ständiga inre och yttre förändringar. En frisk organisation kan hantera förändringar av egen kraft, men inte utan en ledning som håller syftesspåret och med ständig uppmärksamhet på behovet att kalibrera både arkitektur och positioner.

Att ta på sig rollen som ledare är att ta på sig ett yrke, en profession. Ledarskap är ett yrke att likna vid trädgårdsmästarens. En trädgård blir inte välskött bara för att den är väl designad och anlagd. Först då börjar det riktiga arbetet. Den måste skötas hela tiden. Detsamma gäller en organisation. Den blir inte välskött av sig själv. Den måste skötas, dess arkitektur måste vårdas, medarbetarnas rolltagning behöver förnyas och kalibreras just för att förändring sker hela tiden. Att göra detta är ett ledarjobb som kräver närvaro och pålitlighet. Kunderna, medarbetarna, omvärlden och ägarna ska vara trygga i att organisationen struktur är tillförlitlig, att ledarskapet är tillförlitligt, att organisationsviljan som den uttrycks i framförallt syftet är tillförlitlig.

Ledarskap är nyckeln till en välskött organisation och en välskött organisation är en förutsättning för resiliens.

Dela inlägget:

Mer Inspiration

5 Nycklar

Konceptet bör användas i hela organisationen och med fokus på varje systemnivås roll i helheten.

Läs mer